شرکت مهندسی سروش سبز البرز در زمینه مشاوره و مدیریت، پرورش و تغذیه دام و طیور و همچنین تولید انواع مکمل ها و افزودنی های دام و طیور فعالیت دارد.

شرکت دانش بنیان سروش سبز قصد دارد دوره های آموزشی تخصصی برگزار می نمایدکلیک نمایید