شرکت مهندسی سروش سبز البرز در زمینه مشاوره و مدیریت، پرورش و تغذیه دام و طیور و همچنین تولید انواع مکمل ها و افزودنی های دام و طیور فعالیت دارد.

100 +
مشتری خشنود
100 +
پروژه انجام شده
100 +
نقد و بررسی مشتری
1000
مشتری خشنود
1000
پروژه انجام شده
1000
نقد و بررسی مشتری
1000
ساعت کاری
100

مشتری خشنود

100

نقد و بررسی مشتری

100

جایزه طراحی

100

فنجان قهوه

1000

مشتری خشنود

1000

پروژه انجام شده

1000

نقد و بررسی مشتری

100

جایزه طراحی

100

فنجان قهوه

100

نقد و بررسی مشتری

100

مشتری خشنود

100 T
پروژه انجام شده
100 +
مشتری خشنود
100 T
سفارش انجام شده
1000

مشتری خشنود

100

نقد و بررسی مشتری

1000

پروژه انجام شده

100

ساعت کدنویسی

افزایش بهره وری، کاهش هزینه های تولید، ارتقا دانش فنی و جلب رضایت مشتری از اصلی ترین اهداف و ارکان این شرکت می باشد